Kontaktirajte nas
011/40-77-526

Jelena M. Aleksić

Advokat Jelena M. Aleksić rođena je 25.02.1976 godine u Beogradu, završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, član je Advokatske komore Beograda od 2005. godine.
Od maja 2007. do septembra 2009. godine angažovana je od strane Svetske banke na projektu ustrojavanja katastra nepokretnosti kao predsednik komisije za izlaganje podataka na javni uvid i utvrđivanje prava na nepokretnostima za opštinu Rakovica – KO Resnik i opštinu Palilula – KO Palilula.
Uža specijalnost: imovinsko-pravni odnosi, parnični, vanparnični i upravni postupci u okviru imovinsko-pravnih odnosa i zastupanje osiguravajućih društava.