Kontaktirajte nas
011/40-77-526

Maja S. Perović

Advokat Maja S. Perović, rođena je 6.02.1977 godine u Beogradu, završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, član je advokatske komore Beograda od 2007. godine.
Uža specijalnost: zastupanje osiguravajućih društava, postupci za naknadu štete, zastupanje pred nadležnim sudovima u oblasti porodičnog prava, različiti upravni postupci pred nadležnim ministarstvima, kao i osnivanje privrednih subjekata u oblasti medicinske delatnosti, odgovornost, obaveze i prava zdravstvenih radnika i subjekata u oblasti zdravstva.